Wohnungen

Haus 1 Geschoss Wohnfläche ca. Beschreibung Status
WE 5 1.OG 48,53 m² 2 ZKB verkauft
WE 6 1.OG 59,32 m² 2 ZKB / Balkon verkauft
WE 7 1.OG 64,22 m² 2 ZKB / Balkon verkauft
WE 10 2.OG 48,53 m² 2 ZKB verkauft
WE 11 2.OG 59,32 m² 2 ZKB / Balkon verkauft
WE 12 2.OG 64,41 m² 2 ZKB / Balkon verkauft
WE 14 DG 99,51 m² 3 ZKB / Loggia / Galerie verkauft
WE 15 DG 68,92 m² 2 ZKB / Balkon / Galerie verkauft
Haus 2 Geschoss Wohnfläche ca. Beschreibung Status
WE 1 EG 67,74 m² 2 ZKB / Terrasse / Garten verkauft
WE 2 EG 86,59 m² 3 ZKB / Terrasse / Gäste-WC / Garten verkauft
WE 18 EG 110,23 m² 4 ZKB / Terrasse / Garten verkauft
WE 3 1.OG 67,86 m² 2 ZKB / Balkon verkauft
WE 4 1.OG 86,67 m² 3 ZKB / Balkon / Gäste-WC verkauft
WE 21 1.OG 110,25 m² 4 ZKB / Balkon verkauft
WE 8 2.OG 67,86 m² 2-ZKB / Balkon verkauft
WE 9 2.OG 86,67 m² 3-ZKB / Balkon / Gäste-WC verkauft
WE 24 2.OG 110,25 m² 4 ZKB / Balkon verkauft
WE 13 DG 97,46 m² 3 ZKB / Balkon / Gäste-WC / Galerie verkauft
WE 25 DG 120,44 m² 3 ZKB / Balkon / Gäste-WC / Galerie verkauft
Haus 3 Geschoss Wohnfläche ca. Beschreibung Status
WE 16 EG 73,20 m² 2 ZKB / Terrasse / Gäste-WC / Garten verkauft
WE 17 EG 95,58 m² 3 ZKB / Terrasse / Garten verkauft
WE 19 1.OG 73,05 m² 2 ZKB / Balkon / Gäste-WC verkauft
WE 20 1.OG 95,66 m² 3 ZKB / Balkon verkauft
WE 22 2.OG 73,03 m² 2 ZKB / Balkon / Gäste-WC verkauft
WE 23 2.OG 95,66 m² 3 ZKB / Balkon verkauft
WE 26 Penthaus 108,26 m² 2 ZKB / Terrasse verkauft

Keller & Tiefgarage